GARANTİ BELGESİ

BELGE NO              : 32948
BELGE İZİN TARİHİ : 15/06/2006

 

 

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına dair tebliğ uyarınca , T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

 

İMALATÇI   FİRMA

Ünvanı   : MARMARA TEKNİK ISI ENDÜSTRİ  YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi    : Yenimahalle Havuzbaşı Sok. No.20    
                EYÜP/İSTANBUL
Tel          : 0212 563 78 67
Fax         : 0212 564 49 02

FİRMA YETKİLİSİNİN

 İmzası ve Kaşesi
Yasin ZORBA
                   
MARMARA TEKNİK ISI ENDÜSTRİ  YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Yenimahalle Havuzbaşı Sok. No.20     EYÜP/İSTANBUL
Tel          : 0212 563 78 67
Fax         : 0212 564 49 02
Rami Vergi Dairesi  6120493015

MAMULÜN ADI

Cinsi                                :  VALFLER
Markası                           :   MAR-TEK
Modeli                             :   RADYATÖR VANA
Anma Boyutu                  :
 
Bandrol ve Seri No  :

Tesli Tarihi ve Yeri :
Azami Tamir Süresi : 15 iş günü içerisinde yenisi ile birebir değiştirilecektir.
Garanti Süresi           :    5 (beş) yıl

SATICI FİRMANIN

Ünvanı                   :
Adresi                    :
Tel                         :
Fax                         :
Fatura Tarih ve No:
Tarih                      :

               GARANTİ ŞARTLARI

  1. Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 5 (beş) yıldır.
  2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
  3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda , tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.  Malın tamir süresi en fazla 15 iş günüdür.  Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
  4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montajhatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı , değiştirilen parça bedeli  ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  5. Malın; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması  veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği veya imalatçısınının birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
  6. Malın kullanma kılavuzunda  yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapasamı dışındadır.
  7. Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

 

Radyatör Vanası
Montaj ve Kullanma Talimatları

1- Montaj öncesi tesisatınızdaki her türlü yabancı maddeyi (kum,çakıl,pislik v.b) temizleyiniz.

2-Vanayı ambalajından tesisata bağlayacağınız zaman çıkartınız.

3- Vanayı tesisata bağlarken akışkan geçiş yönü ile vana gövdesi üzerinde bulunan ok yönünün aynı yönde olmasına dikkat ediniz.

4-Vanayı açıp kapatırken volan üzerinde belirtilen ok yönünde kuvvet uygulayınız. Volana aşırı kuvvet uygulamayınız.

5-Akışkan basıncı vana üzerinde belirtilen anma basıncını geçmememlidir.

6-O-ringsiz salmastra gruplu vanalarda  salmastradan, volan altında bir kaçak olursa, valan altındaki somunu uygun bir anahtar ile saat yönünde sıkarak kaçağı önlemiş olursunuz.

7-Gövdesi ve nipeli birbirinden bağımsız olmak üzere boruya ve radyatöre sızdırmazlık elemanı kullanılarak vida edilir. Sonra nipel ile gövde tesisatta bir kasıntı, gerilme oluşturmayacak şekilde rekor somunu yardımı ile sıkılır.

8-Vananın çalışma sıcaklığı -10/+120 °C

11-Bu vananın ilgili standart numarası  TS 579

YETKİL SERVİS : MARMARA TEKNİK ISI ENDÜSTRİ  YAPI VE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ