Tel: +90 212 563 82 59  |  Fax: +90 212 564 49 02
Marmara Teknik Isi Endustri Yapi ve Insaat Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Sti.

VANA VANALAR BUHAR ARMATÜRLERİ VANTUZ HİDRANT FLANŞLAR DİRSEK MANSON KONSANTRIK REDUKSIYON KEP İNEGALTE GÖSTERGELER LASTİKLİ KELEPÇELER YANGIN MALZEMELERİ VANA - REKOR - NİPEL VANA - REKOR - DİĞER SARI MAMÜLLER DÖKÜM RADYATÖRÜ AKSESUARLARI HAVA ALMA PRÖJÖRLERİ PANEL RADYATÖRLER KALORIFER MALZEMELERI İTHAL FİTTİNGS SÜRGÜLÜ VANALAR KÜRESEL VANALAR DIN3204 BAKIMSIZ TİP O-RİNG SİSTEMLİ PN-6/10 DIN 3216 BAKIMSIZ TİP O-RİNG SISTEMLI P-6/10 DIN 3225 BAKIMSIZ TİP O-RİNG SİSTEMLİ . PN-10/16 DIN 3216 YÜKSELEN MİLLİ PN-6/10 DIN 3357 3204 TİPİ FLANS ÖLÇÜSÜ PN6TAM GECISLI DIN 3357 3216 TİPİ FLANS ÖLÇÜSÜ PN-10 TAM GEÇİŞLİ BUHAR ARMATÜRLERİ PN-16 BUHAR VANASI PN-16 ÇEKVALF PND-16 PİSLİK AYIRICI T-TİPİ ÇALPARA ÇEKVALF PN-16 YAYLI ve AĞIR EMNİYET VENTİLİ VANTUZ HİDRANT KELEBEK VANALAR TEK KURELİ VANTUZ YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI PN 16 WAFER TİP PN 16 LUG TİP N PARÇASI ÖKÇE BUSAKLE TAKIMI PN-10 PN-16 PN-25 PN-40 SIYAH GALVANIZBUHAR FLANŞI KALORIFER FLANŞI DUZ BORULU DOVME CELIK KAYNAK BOYUNLU KUYRUKLU FLANS DISLI FLANS 90° PATENT DİRSEK DIKISLI DIKISSIZ SCH 40 MANSON MANŞON SİYAH İNCE SİYAH KALIN GALVANİZ İNCE GALVANİZ KALIN KONSANTRIK REDUKSIYON KEP KAYNAKLI İNEGALTE ISI ve BASINÇ GÖSTERGELERİ LASTİKLİ KELEPÇELER YANGIN MALZEMELERİ ve AKSESUARLARI YANGIN HORTUMU KELEPÇESİ YANGIN LANSLARI YANGIN HORTUMLARI YANGIN VANALARI TSE'Lİ SULU SİSTEM YANGIN TAKIMI KAZAN BOŞALTMA MUSLUĞU POT DEPO MANOMETRE HİTROMETRE HİDROMETRE DÜZ KÖŞE TERMOMETRE ISITICI TERMOSTATI KAZAN TERMOSTATI YAKIT FİLTRESİ ÇELİK ISITICI KAZAN BOŞALTMA MUSLUĞU KOLON BOŞALTMA MUSLUĞU ŞİŞE SEVİYE MUSLUĞU MANOMETRE MUSLUĞU HELEZONU KAZAN FIRÇASI DEMİR CİVATA SOMUN TEFLON BANT İTHAL İNCE KETEN DOĞALGAZ MACUNU hortumlu tek kapılı komple dolap hortumlu tek kapılı komple dolap hortumlu çift kapılı komple dolap YERDEN ISITMA MİNİ VANA DİŞİ ERKEK DIŞ DİŞLİ REKOR İÇ DİŞLİ REKOR BORU BAĞLANTILI REKORU BORU EK PARÇASI NİPEL GİDİŞ PARÇASI BAS-KOLLEKTÖR NİPEL BAY PASS AYARLI KOLLEKTÖR RADYATÖR BAĞLANTI BORUSU KOLLEKTÖR KELEPÇESİ OVAL TİP KOLLEKTÖR DÜBELLİ ÇİFTLE KELEPÇE PLASTİK ÇİFTLİ KELEPÇE KÖŞE DÜZELTİCİ YERE TESBİT DÜBELİ KILÇIK KÜRESEL VANA ERKEK KÜRESEL VANA KELEBEK KOLLEKTÖR VANASI KÖŞE REKOR KROM SARI TSE'Lİ KÜRESEL VANA GAZ FİLTRESİ DÜZ REKOR SARI MEKANİK PRÜJÖR PİSLİK TUTUCU SARI MAMÜLLER ÇALPARA ÇEKVALF YAYLI DİK ÇEKVALF YATIK ÇEKVALF KÖŞE EMNİYET VENTİLİ DÜZ EMNİYET VENTİLİ VANTUZ PİSLİK TUTUCU KLEPE BAKIR TOPLU FLATÖR ŞİBER VANA TAPA TE DİRSEK KONU REKOR HORTUM REKORU ÖLÇÜ ORANTILI NİPEL KROZOMLU UZATMALAR DÖKÜM RADYATÖRÜ AKSESUARLARI HAVA ALMA PRÖJÖRLERİ PANEL RADYATÖRÜ AKSESUARLARI RADYATÖR CONTALARI BOŞALTMA MUSLUKLARI SARI REDİKSİYON SARI NİPEL KALORİFER KLİNGERİT BUHAR KLİNGERİT KALORİFER LASTİK İTHAL FİTTİNGS FİTTİNG MARMARA İNSAAT MARMARA İNŞAAT MARMARA TEKNİK MARMARA YAPI MARMARA YAPİ MARMARAYAPI MARMARAİNŞAAT MARMARA TEKNİK MARMARA-TEKNİK MARMARA-İNŞAAT MARMARA İNSAT İNŞAT MARMARA HTTP://WWW.MARMARA İNSAAT.COM HTTP://WWW.MARMARA-TEKNİK.COM HTTP://WWW.MARMARA-TEKNİK.COM.TR HTTP://WWW.MARMARAYAPİ.COM HTTP://WWW.MARMARAYAPİ.COM.TR MARMARA YAPI YAPİ MARMARTEKNİK MARMARA TEKNİK vana vanalar buhar armatürler armaturler vantuz hidrant flanşlar flans flanslar dirsek manson konsantrik reduksiyon kep inegalte göstergeler lastikli kelepçeler kelepce kelepceler kelepcesi yangın yangin malzemeleri vana - rekor - nipel vana - rekor - diğer diger sarı mamüller mamuller mamul dokum döküm radyatörü radyatoru aksesuarları aksesuari aksesuar aksesuarlari hava alma projorleri pröjörleri panel radyatorler radyatörler kalorifer malzemeleri ithal fittings surgulu sürgülü vanalar vana vanasi vanası küresel kuresel vanalar din3204 bakımsız bakimsiz tip o-ring sistemli pn-6/10 din dın 3216 bakimsiz bakımsız tip o - ring sistemli p-6/10 din 3225 bakımsız bakimsiz tip o-ring sistemli . pn-10/16 dın 3216 yükselen yukselen milli pn-6/10 dın 3357 3204 tipi flans olcu olcusu olculeri olculerinde ölçü ölçüleri ölçülerinde pn6tam gecisli geçişli dın 3357 3216 tipi flans pn-10 tam buhar pn-16 buhar vanası pn-16 cekvalf çek valf cek valfi valfleri çekvalf pnd-16 pislik ayirici ayırıcı t-tipi calpara çalpara pn-16 yayli yaylı ve agir ağır emniyet ventili ventilleri ventil vantuz vantuzu vantuzlari vantuzları hidrant kelebek vanası vanasi tek kureli vantuz yerüstü yerustu yer ustu üstü yangın yangin hidrantı pn 16 wafer tip pn 16 lug tip n parçası parca parça parcasi parçası parçaları parcalari okce okcesi ökçesi ökçeleri okceleri ökçe busakle takim takimi takimlari takımları takım takımı pn-10 pn-16 pn-25 pn-40 siyah sıyah galvaniz galvanizli buhar flanşı kalorıfer duz düz borulu dövme dovme çelik celik kaynak boyunlu boyunlu boyunluklu kuyruklu kuyruk flans disli dişli diş 90° patent dirsek dikisli dikissiz dikişli dikişsiz sch 40 manson manşon siyah ince siyah galvaniz ince galvaniz kalın kalin konsantrık reduksiyon kep kaynaklı inegalte ısı isi ve basinc basincli basınçlı basınç göstergeleri lastikli lastik kelepçeler kelepce kelepceli kelepceler kelepçe kelepçeleri kelepçesi kelepcesi malzemeleri ve aksesuarları aksesuarlari aksesuar aksesuarı aksesuari yangın hortumu lansları lanslari yangın hortumları hortum hortumu hortumlari yangın vanaları tse'li sulu susuz sistem yangın takımı kazan bosaltma boşaltma musluk muslukları musluklari musluğu pot depo manometre hitrometre hidrometre düz kose köse koseli köşeli köşe termometre ısıtıcı isitici isiticili ısıtıcılı termostatı termostati kazan yakıt filtresi celik çelik isitici ısıtıcı kazan boşaltma musluğu kolon boşaltma musluğu sise siseli şişeli şişe seviye musluğu manometre musluğu helezonu kazan fırçası firca fırça fircasi fırçası fırçaları fircalari demir civatasi civatası civata somun somunu somunları somunlari teflon bant ithal ince keten dogalgaz dogal gaz doğal gaz doğalgaz macunu macunlari macun macunları hortumlu tek kapi kapı kapılı kapili komple dolap hortumlu tek kapılı komple dolap hortumlu çift kapılı komple dolap yerden ısıtma mini vana disi disli dişli dişi erkek dış dis dişli rekor iç ic dişli rekor boru baglantilari baglantisi baglantili bağlantısı bağlantıları bağlantılı rekoru boru ek parçası nipel gidis gidiş parçası bas kollektör nipel bay pass ayarlı ayar ayarli kollektör radyatör bağlantı borusu kollektör kelepçesi kelepce kelepçe oval tip kollektör dubelli dubel dübel dübelli ciftli çiftle çitftli çiftle kelepçe plastik çiftli kelepçe köşe düzeltici yere tesbit dübeli kilcik kilcikli kılçıklı kılçık kuresel küresel vana erkek küresel vana kelebek kollektör vanası köşe rekor krom sari sarı tse'li küresel vana gaz filtresi düz rekor sarı mekanik prujor prüjör pislik tutucu sarı mamüller çalpara calpara çekvalf yayli yaylı dik çekvalf yatık çekvalf köşe emniyet ventili düz emniyet ventili vantuz pislik tutucu klepe bakir flator bakır toplu flatör sibel şiber vana tapa t T te dirsek konu rekor hortum rekoru olcu olculu ölçülü ölçü orantili orantılı nipel krozomlu uzatmalar döküm radyatoru radyator radyatorleri radyatör radyatörleri radyatörü aksesuarlari aksesuarları hava alma pröjörleri panel radyatörü aksesuarları radyatör contaları boşaltma muslukları sarı rediksiyon sarı nipel kalorifer klingerit buhar klingerit kalorifer lastik ithal fittings fitting marmara insaat marmara inşaat marmara teknik marmara yapı marmara yapi marmarayapı marmarainşaat marmara teknik marmara-teknik marmara-inşaat marmara insat inşat marmara http://www.marmara insaat.com http://www.marmara-teknik.com http://www.marmara-teknik.com.tr http://www.marmarayapi.com http://www.marmarayapi.com.tr Marmara yapı yapi marmarteknik marmara teknik